Huidige Projecten

Onafhankelijke Voorzitterschappen
· Voorzitter klankbordgroep Internationale Ring West van de gemeente Den Haag
· Voorzitter klankbordgroep Herinrichting Boulevard Scheveningen en
  Beveiliging Zeewering
· Voorzitter klachtencommissie discriminatie en sexuele intimidatie HTM
· Lid beroep- en bezwarencommissie Hoogheemraadschap Rijnland

Mediator / Procesbegeleider/ Trainer
· Mediator Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank te Den Haag
· Mediator Raad van State
· Mediator, gecertificeerd, lid NMI
· Trainingen in samenwerking met de Koning Mediation op gebied van
  mediationvaardigheden binnen de overheid
· Trainingen communicatie en participatie bij grootschalige projecten binnen de
  overheid
· Projectmanager nieuwe communicatiemiddelen voor de partners van
  de stad Den Haag; opzetten van Digitale Muurkranten met als doel stimulering
  van participatie; inmiddels meer dan 150 beeldschermen over de stad
  verspreid


Afgeronde Projecten

· Voorzitter burgerparticipatie voor de gemeente Oegstgeest
· Voorzitter klankbordgroep Aanleg Randstadrail Den Haag
· Voorzitter klankbordgroep Bouw Hubertustunnel te Den Haag
· Voorzitter Participatiebijeenkomsten Ministerie LNV
· (Vice)voorzitter/Lid van de beroep- en bezwarencommissie van
    - Hoogheemraadschap Delfland
    - Gemeente Rotterdam
    - Gemeente Den Haag
    - Gemeente Bergschenhoek
    - Provincie Zuid-Holland

· Workshop 'Burgerparticipatie binnen het waterbeleid' voor het Ministerie
  van Verkeer en Waterstaat
· Workshop ‘Burgergericht werken’ bij Bouwwerkzaamheden van Prorail
· Workshops ‘mediation binnen de overheid’, Ministerie BZK
· Procesbegeleider ‘De Bleekerij’ te Enschede; overleg gemeente,
  projectontwikkelaar en diverse belanghebbenden uit de omgeving
· Onafhankelijk voorzitter diverse grootschalige bouwprojecten via het
  Inspraakpunt van de Rijksoverheid
· Training ‘Mediationvaardigheden binnen de overheid’ in samenwerking met Koning   Mediation gegeven bij:
· Gemeente Noordoostpolder
· Gemeente Woerden
· Gemeente Nieuwegein
· Gemeente Capelle a/d Ijssel
· Waterschap Brabantse Delta
· Waterschap Waternet