• Onafhankelijkheid

  • Deskundigheid

  • Politieke/bestuurlijke
     ervaring

  • Burgerparticipatie


Politieke en bestuurlijke ervaring

Binnen haar afgesloten politieke loopbaan van 14 jaar heeft zij ruime kennis opgedaan met de politiek-bestuurlijke processen. Als politiek bestuurder heeft zij jarenlang ingezet op doelmatig en efficiënt beleid. In haar Haagse periode waren voornamelijk het beoordelen van de efficiency van het beleid, het aansturen op een goede uitvoering van projecten haar speerpunten binnen de fractie. Den Haag was toentertijd een artikel 12 gemeente. Vele projecten werden gecheckt of zij op efficiënte wijze bijdroegen aan de beoogde doelstellingen. Alsmede of de projecten aan alle voorwaarden voldeden om tot realisatie te komen.

Hermine van den Hoek is in staat vanuit een helikopterview gesprekspartner te zijn en weet daarbij zakelijkheid en haar affiniteit met maatschappelijke vraagstukken evenwichtig in te zetten.