• Onafhankelijkheid

  • Deskundigheid

  • Politieke/bestuurlijke
     ervaring

  • Burgerparticipatie


Deskundigheid

Hermine van den Hoek zit als onafhankelijk voorzitter diverse klankbordgroepen voor.
Een groeiend aantal bestuurders vindt het van belang burgers te betrekken bij het beleid of de uitvoering daarvan. Vaak immers zijn er verschillende belangenbehartigers betrokken die weer vanuit hun eigen invalshoek de zaak benaderen.

Een voorbeeld is het college van B&W van Den Haag. In samenwerking met hen heb ik vele klankbordgroepen geleid. De wethouder Verkeer zocht een mogelijkheid om burgers, bedrijven en andere belangenbehartigers te betrekken bij bijvoorbeeld de bouw van de Randstadrail en verdere invulling van de omgeving. Zo ook stelde hij voor om tijdens de bouw van de Hubertustunnel in Den Haag met de betrokken bewoners, scholen, bedrijven en milieuorganisaties de effecten voor de leefomgeving te bespreken. Hermine van den Hoek fungeerde tijdens deze ruim 4 jarige trajecten deze klankbordgroepen voor.

Met haar 14 jaar politieke/bestuurlijke ervaring kan zij goed invoelen waar de politieke en bestuurlijke knelpunten liggen, maar kan zij ook het belang van de omgeving en de bouwer te laten meewegen. En tenslotte de belangenbehartigers, veelal rond de 20 personen, het gevoel te geven dat er naar hen wordt geluisterd en daar waar mogelijk met hen tot een vruchtbaar overleg te komen. Op deze wijze wordt al in een vroeg stadium van soms een politiek risicovol project de stekelige angels eruit gehaald en kunnen juridische procedures voorkomen of gereduceerd worden.

Hermine van den Hoek is een bewezen goede en ervaren gesprekspartner voor wethouders en burgemeesters bij lastige omgevingsvraagstukken.