• Onafhankelijkheid

  • Deskundigheid

  • Politieke/bestuurlijke
     ervaring

  • Burgerparticipatie


Onafhankelijkheid

Ruim 20 jaar is Hermine van den Hoek als onafhankelijk lid werkzaam bij diverse commissies binnen de locale en regionale overheid. Deze commissies zijn actief op het gebied van burgerparticipatie bij overheidsbeleid betreffende ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en zorg, verkeer, water en milieu.

Vanuit haar ruime bestuurlijke ervaring staat zij voortdurend in contact met belanghebbenden binnen gemeenten,provincies en waterschappen. Hierdoor heeft zij ervaring met en een gevoel voor het maatschappelijk krachtenveld.

Hermine van den Hoek is in staat om bij de uitoefening van haar werkzaamheden als voorzitter en als mediator zich onafhankelijk en professioneel op te stellen en zich niet te laten leiden door buiten de opdracht gelegen belangen.